• Πρόκειται για καταγραφή των ετήσιων προγραμμάτων πολιτιστικών Εκδηλώσεων (2007 - 2008), που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στους Δήμους και τις Κοινότητες της Νομαρχίας Δωδεκανήσου

  • Το μάθημα επιδιώκει την προβολή των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, οι Δημότες και οι Τουρίστες του Νομού Δωδεκανήσου, για τους Φορείς και τα κατά τόπους Πολιτιστικά γεγονότα.

  • Το μάθημα αναφέρεται στον λαϊκό πολιτισμό διαχρονικά αφενός, στην ιστορική του εξέλιξη, συγχρονικά αφετέρου, στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ειδικότερα αναφέρεται στο λαϊκό παραμύθι, αυτό το αρχαϊκό είδος της προφορικής λογοτεχνίας, που έχει ακόμη μία σημαντική θέση στο χαώδη πολιτισμό μας, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές ανάγκες των ανθρώπων, διασκεδάζει και παιδαγωγεί ταυτόχρονα το - παιδικό πια κατά κανόνα – κοινό του.
    Το παραμύθι προσεγγίζεται όχι  ως  “κείμενο” - προϊόν  μιας  απροσδιόριστης  φαντασίας αλλά ως στοιχείο της πολιτισμικής μας ιστορίας που όσο παλαιό και αν είναι, διυλίζεται σε ένα παρόν.
    Δίνοντας έμφαση στη γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους που σχετίζεται με εθνικές ή διεθνικές παραδόσεις, το μάθημα βασίζεται στα παραδείγματα ορισμένων δημοφιλών λαϊκών παραμυθιών από τα Δωδεκάνησα, που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο σχετικής εθνογραφικής έρευνας.  Οι  δραστηριότητες που προτείνουμε επεκτείνονται και εκτός της σχολικής τάξης καθώς επιδιώκουν να εμπνεύσουν ελπίδα και αισιοδοξία, κινητοποιώντας τις δημιουργικές και εκφραστικές δυνάμεις των μαθητών

  • Μάθημα σχετικό με τη σημαντικότατη συνεισφορά των γυναικών της Δωδεκανήσου στη δημιουργία του λαϊκού πολιτισμού. Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.

  • Ο ρόλος των γυναικών στη δημιουργία του τοπικού πολιτισμού.

  • H ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των παιδιών σε θέματα της λαϊκής μας παράδοσης, λχ. η ενασχόλησή τους με τη λαϊκή παραμυθολογία, τις λαϊκές αναπαραστατικές τέχνες, έθιμα ή/και πρακτικές της καθημερινότητας- αποτελεί εθνική υποχρέωση των εκπαιδευτικών και ασπίδα προστασίας των παιδιών από το πλήθος των αντιπαιδαγωγικών μηνυμάτων και πρακτικών που εισπράττουν κυρίως μέσω των παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και διαφόρων ανάλογων εντύπων. Ειδικότερα η παράλληλη ενασχόληση των μικρών μαθητριών και μαθητών με τις σχέσεις των κοινωνικών φύλων και τις αναπαραστάσεις τους στο πλαίσιο των παραδοσιακών κοινοτήτων τους επιτρέπει να προβληματιστούν σχετικά και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.