• Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη γραπτή γλώσσα μέσα από την προετοιμασία μιας επίσκεψης στο Νεστορίδειο Μέλαθρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ροδίων. Θα τους δοθούν ευκαιρίες να διαβάσουν για πραγματικούς επικοινωνιακούς σκοπούς. Πληροφοριακά κείμενα, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, αλλά και ο περιβάλλων γραπτός λόγος θα αποτελέσουν το κύριο αναγνωστικό υλικό για την κατάκτηση του γραμματισμού από παιδιά προσχολικής ηλικίας.

  • Τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν μια σειρά αναγνωστικών προκλήσεων, καθώς θα περιηγηθούν στο χώρο της Παλιάς Πόλης της Ρόδου. Στην προσπάθειά τους να γνωρίσουν το σήμερα και το χθες μιας από τις πιο όμορφες γωνιές του πλανήτη, θα έρθουν σε επαφή με τον κώδικα της γραπτής γλώσσας, θα ανοίξουν χάρτες, θα αναζητήσουν πληροφορίες σε τουριστικούς οδηγούς, θα διαβάσουν επιγραφές, επιστολές, λίστες και αποκόμματα εφημερίδων, θα υπογράψουν ένα αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και θα γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Παλιάς Πόλης. Επιπλέον, θα διαβάσουν και θα ακούσουν ιστορίες που θα τα συγκινήσουν και θα τα διασκεδάσουν.