• Το μάθημα αναφέρεται στην έντονη στρατιωτική και διπλωματική δράση που αρχίζει στα Δωδεκάνησα με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και η οποία καταλήγει στην πολυπόθητη για τους Δωδεκανησίους ενσωμάτωση με την Ελλάδα.

  • Γίνεται αναφορά στη νέα κατοχική κατάσταση στα Δωδεκάνησα, τη ζωή των Δωδεκανησίων υπό τον ιταλικό ζυγό καθώς και στα σημαντικότερα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του «Δωδεκανησιακού ζητήματος».

  • Στο μάθημα γίνεται αναφορά της συμμετοχής της Δωδεκανήσου στην εθνεγερσία του 1821. Παράλληλα επιχειρείται μια προσέγγιση της ζωής και της δράσης των Δωδεκανησίων που έλαβαν μέρος στον αγώνα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ολοκαύτωμα της Κάσου.

  • Το μάθημα αναφέρεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας στα Δωδεκάνησα, η οποία ξεκινάει με την παράδοσή τους από τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Τούρκους -κατάληξη της σκληρής πολιορκίας του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή- και εκτείνεται περίπου 400 χρόνια. Ιδιαίτερα περιγράφεται η μέθοδος του υποχρεωτικού εποικισμού και η παρακμή της Ρόδου κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.

  • Το μάθημα αναφέρεται στην περίοδο της Ιπποτοκρατίας στη Ρόδο, που ξεκινάει με την κατάληψη του νησιού από τους Ιωαννίτες Ιππότες και φτάνει μέχρι την άλωση του νησιού από το Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή και την οριστική αποχώρηση των Ιπποτών το 1523.

  • Στο μάθημα περιλαμβάνονται δύο τίτλοι, ένας για τη Ρόδο κατα τη Ρωμαϊκή περίοδο και ένας για τη Ρόδο κατά τη Βυζαντινή περίοδο.

  • Μάθημα που εστιάζει στη μεγάλη πολιορκία της Ρόδου από το Δημήτριο τον Πολιορκητή, γιο του Αντίγονου και στην επιτυχή -για τη Ρόδο- κατάληξή της.
  • Μάθημα που αφορά τις σχέσεις της Ρόδου με τη Μακεδονία και το Χρυσό Αιώνα της Δωδεκανήσου κατά την ελληνιστική περίοδο.

  • Ο ρόλος της Ρόδου στους μηδικούς πολέμους και η σχέση της με την Αθήνα και τη Σπάρτη κατά την κλασική περίοδο. Η δημιουργία της πόλεως της Ρόδου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αθλητισμό, ως έκφραση του αριστοκρατικού ιδεώδους και της υπεροχής της Ρόδου στον πολιτισμικό όσο και στον οικονομικό και πολιτικό τομέα.

  • Η ιστορία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων κατά την προϊστορία αλλά και κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και των αρχαϊκών χρόνων. Έμφαση δίνεται στην αποκόμιση  σαφούς εικόνας της ανάπτυξης της Ρόδου λόγω ειδικών συνθηκών, στις περιόδους που αναφέρονται.