Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ
(2.1.6)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το μάθημα εστιάζει στη γνωριμία των μαθητών με αρχαίους μύθους που αναφέρονται στα νησιά Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο της Δωδεκανήσου. Γίνεται επίσης αναφορά στους πρώτους κατοίκους των νησιών, σε γενεαλογίες ηρώων και σε θεότητες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα νησιά.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες