ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
(2.2.1)

 This course allows guest users to enter

Η ιστορία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων κατά την προϊστορία αλλά και κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και των αρχαϊκών χρόνων. Έμφαση δίνεται στην αποκόμιση  σαφούς εικόνας της ανάπτυξης της Ρόδου λόγω ειδικών συνθηκών, στις περιόδους που αναφέρονται.

This course allows guest users to enter