ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
(2.2.2)

 This course allows guest users to enter

Ο ρόλος της Ρόδου στους μηδικούς πολέμους και η σχέση της με την Αθήνα και τη Σπάρτη κατά την κλασική περίοδο. Η δημιουργία της πόλεως της Ρόδου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αθλητισμό, ως έκφραση του αριστοκρατικού ιδεώδους και της υπεροχής της Ρόδου στον πολιτισμικό όσο και στον οικονομικό και πολιτικό τομέα.

This course allows guest users to enter