ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
(2.2.2)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Ο ρόλος της Ρόδου στους μηδικούς πολέμους και η σχέση της με την Αθήνα και τη Σπάρτη κατά την κλασική περίοδο. Η δημιουργία της πόλεως της Ρόδου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αθλητισμό, ως έκφραση του αριστοκρατικού ιδεώδους και της υπεροχής της Ρόδου στον πολιτισμικό όσο και στον οικονομικό και πολιτικό τομέα.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες