ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
(2.2.3)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μάθημα που αφορά τις σχέσεις της Ρόδου με τη Μακεδονία και το Χρυσό Αιώνα της Δωδεκανήσου κατά την ελληνιστική περίοδο.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες