Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
(2.2.4)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μάθημα που εστιάζει στη μεγάλη πολιορκία της Ρόδου από το Δημήτριο τον Πολιορκητή, γιο του Αντίγονου και στην επιτυχή -για τη Ρόδο- κατάληξή της.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες