Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(3.1.2)

 This course allows guest users to enter

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη,η φιλοσοφία της Στρατηγικής, η πορεία που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή, καθώς και οι βασικές αρχές της.

This course allows guest users to enter