Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(3.1.2)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη,η φιλοσοφία της Στρατηγικής, η πορεία που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή, καθώς και οι βασικές αρχές της.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες