Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(3.1.3)

 This course allows guest users to enter

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η Ελληνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη με ειδική αναφορά στα Δωδεκάνησα,η φιλοσοφία της Στρατηγικής, η πορεία που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή, καθώς και οι βασικές αρχές της.

This course allows guest users to enter