ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
(3.2.1)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το μάθημα διαπραγματεύεται το πολύ κρίσιμο -στις μέρες μας- ζήτημα της διαχείρισης του νερού και την ιδιαίτερη σημασία που αυτό αποκτά σε ένα νομό όπως τα Δωδεκάνησα, με τα άνυδρα νησιά, τη ραδγαία τουριστική ανάπτυξη και την παρατηρούμενη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων του.

Με αναφορά στη νομοθεσία και με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, καταδεικνύονται οι συνέπειες της ρύπανσής του, οι οποίες προκαλούν έντονη ανησυχία και αποτελούν σημείο αφετηρίας για ατομικές και συλλογικές δράσεις.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες