ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(3.2.3)

 This course allows guest users to enter

Αρχικά, θα κατανοήσουμε την έννοια των απορριμμάτων και τις τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. Στη συνέχεια, θα μάθουμε ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παραγωγή των απορριμμάτων τόσο στο περιβάλλον όσο και σε εμάς τους ανθρώπους. Ακολούθως, θα γνωρίσουμε τα τρία στάδια της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Έπειτα, θα εξετάσουμε τι επικρατεί στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τέλος θα αναφέρουμε τρόπους για να μειώσουμε την παραγωγή των απορριμμάτων.

This course allows guest users to enter