ΘΑΛΑΣΣΑ - ΑΛΙΕΙΑ
(3.2.4)

 This course allows guest users to enter

Στο μάθημα αυτό, το θέμα είναι η θάλασσα και μια από τις κύριες δραστηριότητες του ανθρώπου σε σχέση με αυτή, η αλιεία.

This course allows guest users to enter