ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
(3.2.5)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Στο μάθημα επιχειρείται η κατανόηση της αξίας της βιοποικιλότητας, η αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία, η ευαισθητοποίηση μέσω δραστηριοτήτων, η διερεύνηση των στάσεων και η αναθεώρηση συμπεριφορών απέναντι σε αυτό το τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα που συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή ζωής, καθώς ο πλανήτης μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μεγάλη κρίση λόγω της εξαφάνισης αρκετών ειδών καθώς και πολιτισμικών στοιχείων.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες