ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(3.2.6)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Στο μάθημα κατ’ αρχήν οριοθετείται η έννοια της «προστατευόμενης περιοχής», καταγράφονται οι προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο καθώς και οι νόμοι και οι συμβάσεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία τους.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες