ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(3.2.6)

 This course allows guest users to enter

Στο μάθημα κατ’ αρχήν οριοθετείται η έννοια της «προστατευόμενης περιοχής», καταγράφονται οι προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο καθώς και οι νόμοι και οι συμβάσεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία τους.

This course allows guest users to enter