ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
(3.2.8)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Μέσω του μαθήματος επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με  τους παραδοσιακούς οικισμούς της Δωδεκανήσου, μελετώνται οι παράγοντες καθώς και οι γενικότερες συνθήκες (κοινωνικές, πολιτισμικές κλπ.) που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των παραδοσιακών οικισμών.  

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες