ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
(3.2.8)

 This course allows guest users to enter

Μέσω του μαθήματος επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με  τους παραδοσιακούς οικισμούς της Δωδεκανήσου, μελετώνται οι παράγοντες καθώς και οι γενικότερες συνθήκες (κοινωνικές, πολιτισμικές κλπ.) που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των παραδοσιακών οικισμών.  

This course allows guest users to enter