Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(3.2.9)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να προσδιορίσει το ρόλο των κοινωνικών φορέων στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση οικολογικών στάσεων και την ενεργοποίηση του πληθυσμού για την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες