Ο ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(4.1.1)

 This course allows guest users to enter

H ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των παιδιών σε θέματα της λαϊκής μας παράδοσης, λχ. η ενασχόλησή τους με τη λαϊκή παραμυθολογία, τις λαϊκές αναπαραστατικές τέχνες, έθιμα ή/και πρακτικές της καθημερινότητας- αποτελεί εθνική υποχρέωση των εκπαιδευτικών και ασπίδα προστασίας των παιδιών από το πλήθος των αντιπαιδαγωγικών μηνυμάτων και πρακτικών που εισπράττουν κυρίως μέσω των παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και διαφόρων ανάλογων εντύπων. Ειδικότερα η παράλληλη ενασχόληση των μικρών μαθητριών και μαθητών με τις σχέσεις των κοινωνικών φύλων και τις αναπαραστάσεις τους στο πλαίσιο των παραδοσιακών κοινοτήτων τους επιτρέπει να προβληματιστούν σχετικά και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

This course allows guest users to enter