ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(4.1.4)

 This course allows guest users to enter

Το μάθημα αναφέρεται στον λαϊκό πολιτισμό διαχρονικά αφενός, στην ιστορική του εξέλιξη, συγχρονικά αφετέρου, στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ειδικότερα αναφέρεται στο λαϊκό παραμύθι, αυτό το αρχαϊκό είδος της προφορικής λογοτεχνίας, που έχει ακόμη μία σημαντική θέση στο χαώδη πολιτισμό μας, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές ανάγκες των ανθρώπων, διασκεδάζει και παιδαγωγεί ταυτόχρονα το - παιδικό πια κατά κανόνα – κοινό του.
Το παραμύθι προσεγγίζεται όχι  ως  “κείμενο” - προϊόν  μιας  απροσδιόριστης  φαντασίας αλλά ως στοιχείο της πολιτισμικής μας ιστορίας που όσο παλαιό και αν είναι, διυλίζεται σε ένα παρόν.
Δίνοντας έμφαση στη γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους που σχετίζεται με εθνικές ή διεθνικές παραδόσεις, το μάθημα βασίζεται στα παραδείγματα ορισμένων δημοφιλών λαϊκών παραμυθιών από τα Δωδεκάνησα, που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο σχετικής εθνογραφικής έρευνας.  Οι  δραστηριότητες που προτείνουμε επεκτείνονται και εκτός της σχολικής τάξης καθώς επιδιώκουν να εμπνεύσουν ελπίδα και αισιοδοξία, κινητοποιώντας τις δημιουργικές και εκφραστικές δυνάμεις των μαθητών

This course allows guest users to enter