ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ
(4.1.5)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη γραπτή γλώσσα μέσα από την προετοιμασία μιας επίσκεψης στο Νεστορίδειο Μέλαθρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ροδίων. Θα τους δοθούν ευκαιρίες να διαβάσουν για πραγματικούς επικοινωνιακούς σκοπούς. Πληροφοριακά κείμενα, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, αλλά και ο περιβάλλων γραπτός λόγος θα αποτελέσουν το κύριο αναγνωστικό υλικό για την κατάκτηση του γραμματισμού από παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες