ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(4.1.7)

 This course allows guest users to enter

Το μάθημα επιδιώκει την προβολή των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, οι Δημότες και οι Τουρίστες του Νομού Δωδεκανήσου, για τους Φορείς και τα κατά τόπους Πολιτιστικά γεγονότα.

This course allows guest users to enter