ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(4.1.7)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το μάθημα επιδιώκει την προβολή των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, οι Δημότες και οι Τουρίστες του Νομού Δωδεκανήσου, για τους Φορείς και τα κατά τόπους Πολιτιστικά γεγονότα.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες