Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
(ΜΟ101)

 This course allows guest users to enter

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται και αναλύεται η ανάπτυξη της ζωγραφικής τέχνης στη Ρόδο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αρχικά γίνεται αναφορά σε δύο σημαντικούς σταθμούς στο παρελθόν της ροδιακής ζωγραφικής ενώ στη συνέχεια το μάθημα εστιάζει στη ζωγραφική στη Ρόδο τη σύγχρονη εποχή.

This course allows guest users to enter