Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
(2.1.3)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Η δημιουργία των πρώτων πόλεων του νησιού της Ρόδου και οι κυριότεροι μύθοι που αφορούν τις πόλεις αυτές.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες