Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ
(2.1.4)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Το μάθημα εστιάζει στη γνωριμία των μαθητών με αρχαίους μύθους που αναφέρονται στα νησιά Πάτμο, Λέρο, Λειψοί, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Σύμη της Δωδεκανήσου. Γίνεται επίσης αναφορά στους πρώτους κατοίκους των νησιών, σε γενεαλογίες ηρώων και σε θεότητες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα νησιά.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες