Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ
(2.1.4)

 This course allows guest users to enter

Το μάθημα εστιάζει στη γνωριμία των μαθητών με αρχαίους μύθους που αναφέρονται στα νησιά Πάτμο, Λέρο, Λειψοί, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Σύμη της Δωδεκανήσου. Γίνεται επίσης αναφορά στους πρώτους κατοίκους των νησιών, σε γενεαλογίες ηρώων και σε θεότητες που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα νησιά.

This course allows guest users to enter